Refleksklær EN ISO 20471

Refleksklær EN ISO 20471

Hovedreglene for valg av refleksklær for proffbruk

Arbeidsgiver må sørge for refleksjonsplagg til ansatte som utfører arbeid i trafikken som vegarbeid, redningsarbeid, tilsynsarbeid, lossing av varer og innsamling av renovasjon, dersom arbeidssituasjonen krever at de ansatte tydelig kan sees under arbeidet, enten dette er på dagtid eller om natten. Arbeidsgiveren må instruere de ansatte når og hvordan de skal bruke reflekterende klær og sørge for at de ansatte bruker refleksplaggene når de arbeider utenfor et kjøretøy eller i et bestemt område.

Refleksklær

Refleksbekledning er et personlig verneutstyr laget av et sterkt farget stoff i fluoriserende gult, oransje eller rødt, noe som gjør deg veldig synlig i dagslys, slik at du unngår å falle i miljøet. Metervaren reflekterer også lys fra for eksempel billys. Reflekser må godkjennes og utføres slik at du blir best sett i mørket. EN ISO 20471-standarden tillater bare arbeidsklær med reflekser i klasse 2.

Refleksklær er delt inn i tre klasser avhengig av hvor mye farget materiale og reflekterende materiale klærne er laget av. Reflekterende klær i klasse 1 har den laveste synligheten og reflekterende klær i klasse 3 har den høyeste synligheten.

  • EN ISO 20471-1 - minimum 0,14 m² selvlysende materiale og minimum 0,10 m² reflekterende materiale.
  • EN ISO 20471-2 - minimum 0,50 m² selvlysende materiale og minimum 0,13 m² reflekterende materiale.
  • EN ISO 20471-3 - minimum 0,80 m² selvlysende materiale og minimum 0,20 m² reflekterende materiale.

Se Klasse 1 arbeitsklær herre her. I tillegg til lignende refleksklær i klasse 1 for damer her

Se Klasse 2 arbeitsklær herre her. Se også utvalget av refleksklær i klasse 2 for damer her

Se Klasse 3 arbeitsklær herre her. Tilsvarende refleksklær i klasse 3 for damer finner du her

Felles krav til de tre sikkerhetsklassene av refleksklær

  • Klærne er synlige både om dagen og natten
  • Klærne er synlig fra alle sider.
  • Refleksene er plassert på klærne på en slik måte at de fremhever personens omriss, slik at føreren av et kjøretøy umiddelbart registrerer at det er et menneske og ikke f.eks. et veiskilt.

Du kan oppnå arbeidsklær klasse 3 på ulike måter. Ved å bruke klasse 3 arbeidsklær eller ved å kombinere to ulike plagg med arbeidsklær klasse 2, slik at de tilsammen blir klasse 3-sertifisert.

I skjemaet under kan du se hvordan du kan kombinere arbeidsklær i de ulike klassene.

EN ISO 20471

Klasse 3
Kan brukes alene

Klasse 2

Klasse 1

Klasse 2 Samlet klasse 3 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2
Klasse 1 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2 Samlet klasse 1
Eksempel på reflekterende klær i klasse 1

Eksempel på reflekterende klær i klasse 1

Eksempel på reflekterende klær i klasse 2

Eksempel på reflekterende klær i klasse 2

Eksempel på reflekterende klær i klasse 3

Eksempel på reflekterende klær i klasse 3

Refleksbekledning må være CE-merket og dermed overholde reglene for montering av personlig verneutstyr. Krav til synlighet anses å være oppfylt hvis klærne er testet og klassifisert i henhold til DS / EN ISO 20471-standarden. Refleksplagg produsert i henhold til forrige standard, DS / EN 471, kan fremdeles brukes, men det er ikke tillatt å kombinere artiklene merket DS / EN 471 med den nye standarden for å få klær i klasse 3.

EN ISO 20471

Piktogram for reflekterende klær med EN ISO 20471

Vask

Refleksplagg produsert i henhold til standardene er merket med et piktogram, samt informasjon om klær, og antall ganger du kan vaske det uten at reflekseffekten avtar. Sørg for å holde sikkerhetsklærne rene, da de ellers ikke er trygge. Det må ikke vaskes mer enn det som er angitt på produktet, ellers oppfyller de refleksive egenskapene ikke kravene og gir ikke nok refleksjon.

Valg av refleksklær

Valg av riktig reflekterende klær avhenger av en samlet risikovurdering. Det første trinnet er å vurdere hastigheten på den omkringliggende trafikken: Jo raskere trafikken er, jo høyere er refleksklær. Deretter blir de skjerpende faktorene i den spesifikke situasjonen vurdert for å avgjøre om den valgte klassen er tilstrekkelig eller om en høyere klasse er nødvendig. Til slutt vurderes det om det er andre faktorer som må tas i betraktning når du velger reflekterende klær. Hvis behovet varierer, anbefaler vi å kjøpe varselklær i klasse 3. Hvis du er i tvil om klassen, bør klasse 3 velges.

Velge refleksklær basert på trafikkhastighet:

Refleksklær i klasse 1 - eller høyere klasse - velges hvis den omkringliggende trafikken går ca. 30 km / t eller mindre.

Refleksklær i klasse 2 - eller høyere klasse - er valgt hvis trafikken rundt går mellom ca. 30 og ca. 60 km / t.

Refleksklær i klasse 3 velges hvis den omkringliggende trafikken går over ca. 60 km / t.

Eksempler på skjerpende faktorer: Dårlige kjøreforhold / sikt for sjåføren på grunn av snø, is, mørke, sterk bakgrunnsbelysning, tåke, regn eller mangel på gatebelysning, byggeplasser med ujevn terreng og på jobb i høyden. Tung trafikk og arbeid rundt store, tunge kjøretøy.

Arbeidsmiljøetaten krever bruk av varslingsklasse klasse 1, 2 og 3 i følgende situasjoner

Klasse 1

Når du ledsager besøkende, reiser du i områder der det er nødvendig med varslingsklasse klasse 2 eller klasse 3 når du arbeider i området.

Når ansatte, som for eksempel renoveringsarbeidere, utfører arbeid langs kjørebanen, der de bare kommer ut på banen like ved en renoveringsbil eller lignende kjøretøy tydelig merket i samsvar med bestemmelsene i vegtrafikkloven. Varslingsklær av høyere karakter skal brukes hvis forholdene ikke er oppfylt.

Klasse 2

Når veiledere fører tilsyn med arbeid som krever bruk av varselklær i klasse 3. Når det gjelder vegarbeid, der arbeid utføres innenfor et angitt område, men der risikoen for kollisjon ikke helt kan utelukkes For annet arbeid enn veiarbeid i områder uten effektiv separasjon for møtende trafikk, og hvor effektive tiltak har sørget for at møtende trafikk som motorvogner, motorredskaper osv., Senker kjørehastigheten til en sikker og rimelig hastighet.

Klasse 3

Ved vegarbeid, hvor du i forbindelse med arbeidet kommer utenfor det markerte området.

For annet arbeid på veier uten merking eller fysisk separasjon av kjøretrafikken, og hvor det vil være kjøretrafikk med normale kjørehastigheter.

Når du jobber i havneområder på steder med møtende trafikk som motorkjøretøy, motorredskaper og så videre.

Når du jobber i veg- og / eller jernbanetunneler, hvor du jobber utenfor oppsatte barrierer i forbindelse med arbeidet, selv om det bare er arbeidstrafikk.

Når du arbeider på eller i nærheten av jernbanespor som er i bruk der det ikke er effektiv fysisk separasjon for sporet. Merk at det er spesielle regler for sporarbeid i forhold til fargevalg!

Hvis behovet varierer, eller du er i tvil om klassen, anbefaler vi å kjøpe varselklær i klasse 3. Det kan godt bestå av to stykker av varslingsklær i klasse 2, for eksempel bukser samt en jakke eller vest, brukt sammen. Viktig: Se forklaringen ovenfor for kombinasjon av Hi-vis klær.

I tillegg må arbeidsgiveren, når du velger refleksklær:

Vurder om reflekterende klær skal beskytte mot andre farer som brann, gnister, kulde eller kuttskader. Forhandleren av de reflekterende klærne kan oppgi hvilke refleksive klær som er egnet til å imøtekomme slike ekstra beskyttelsesbehov.

Forsikre deg om at refleksplaggene passer til den ansatte. Dette oppnås for eksempel ved å la den ansatte velge mellom forskjellige størrelser og design - for eksempel mellom full dress eller bukse + jakke / vest. Det er også viktig at de reflekterende klærne er komfortable. Bukser og jakker må ikke legges opp, da man ikke har det samme området med fluoriserende metervare etter godkjenning av varen. Mange bukser er tilgjengelige i flere benlengder. Det må være minimum 5 cm fra nedre refleks til kanten på buksene!​​​​​​​

Forsikre deg om at de reflekterende klærne passer til det arbeidet du skal gjøre. Det er også viktig at klærne er tilstrekkelig robuste til å la den vaskes / rengjøres med passende intervaller.

Informer den ansatte om at jakken og vesten må være lukket foran for å bli klassifisert. Refleksene må ikke brytes. Alternativt må den ansatte ha på seg en genser eller T-skjorte med refleks på innsiden av jakken eller vesten. Vær oppmerksom på at størrelsen XS og S er noen ganger en klasse lavere på grunn av det lille området med fluoriserende materiale.

Vær oppmerksom på at gradering må opprettholdes når du setter på trykk ut og broderer. Stort trykk reduserer sikkerheten. Hvis det ikke er rom for trykk på det fluoriserende stoffet, kan det selvfølgelig trykkes på kontrastfargen.

Tolv industriarbeidsmiljøråd utarbeider retningslinjer for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. De danner grunnlaget for arbeidsmiljøloven og Arbeidsmiljøetatens retningslinjer og forskrifter om bruk av personlig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte dem.

EN ISO 20471:2013

Standard for sikkerhetsklær.

Klart synlige varselklær.

Testmetoder og krav.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål angående klassifiseringen av refleksklærne du finner på Billige-arbeidsklær.no.

Kildematerialet: AT Guide 2-10-2, februar 2015 og Kansas®.

Blogginnlegget er veiledende og det er opp til den enkelte arbeidsgiver å gi råd i forhold til den spesifikke arbeidssituasjonen, for å sikre den ansatte den beste formen for sikkerhet, under arbeidet og dagens arbeidsforhold.

Se refleksklær for menn her

På samme måte finner du utvalget av refleksklær for damer her