Bilde uten navn

Vårt sosiale og miljømessige ansvar

En virksomhet av vår størrelse har et ansvar, men vi er samtidig bevisste om at vi ikke kan endre hele verden alene. En ting er målsetninger - en annen ting er de prosjektene vi allerede har satt i gang, og de tiltakene vi har implementert. 

Det er ikke nytt for Billige-arbeidsklaer.no å ha fokus på sosialt ansvar og forsøke å redusere vårt miljømessige avtrykk. Vi vil nå beskrive hva vi allerede gjør i dag. 

Virksomhetens verdier definerer vi med ordene: utvikling, energi, tillit, motivasjon, humor, romslighet, trygghet, felles mål, involvering, positivitet, fellesskap og smil. Alt sammen er ord som vi etterlever i hverdagen hos Billige-arbeidsklaer.no.  

I det følgende vil vi avdekke hva CSR betyr for oss.

Produktansvar 

 • Billige-arbeidsklaer.no kjøper og selger restpartier som ofte er utgåtte varer. De få produktene vi ikke kan selge gis til veldedighet. 
 • Vi har et tett samarbeid med leverandørene våre. Gjennom opplæring av våre ansatte sikrer vi at våres kunder får kompetent veiledning. Ved å velge det riktige produktet første gang minimeres svinn.
 • På nettsiden forhandler vi varer fra kjente merker. Det er vår garanti for kvalitet. 
 • Vi har produkter i alle prisklasser. Våre 2. sorteringvarer har utelukkende kosmetiske feil og det er ikke noe som påvirker funksjon eller holdbarhet.

Emballasje  

Som nettbutikk er emballasje viktig når det kommer til grønn omstilling. Her har vi gjort en rekke tiltak for å bidra til å sikre best mulig miljø i tiden fremover. Emnet er vedvarende og blir fulgt nøye. 

 • Papiremballasje som blir til overs fra leverandørene blir frasortert og solgt til gjenvinning hos det lokale Skjern Paper og omdannet til nytt papir. Inntekten herfra kommer de lokale speiderne til gode.
 • Forsendelsesposene blir fremstilt av 80% resirkulert plast, og de kan gjenbrukes til eventuell retur av varer.
 • Vi har flere ulike størrelser av forsendelsesposer og kasser som vi kan velge mellom. Vi bestreber oss på å bruke den minste posen eller kassen, slik at vi sparer både plass i fraktbilen og reduserer bruken av ressurser. 
 • Våre forsendelseskasser er produsert av FSC Mix sertifisert papir.
 • Fyllpapiret til forsendelseskassene er FSC sertifisert. 
Bilde uten navn
Bilde uten navn

Miljø  

 • Vårt robotlager, Autostore, regenererer strøm ved nedbremsing.
 • Vi har installert lyssensorer i de fleste rom og bruker LED-belysning.
 • Vi får varme fra Viftrup Biogas.
 • Vi har kontor og lager Danmark i Ringkøbing-Skjern Kommune som er 83,3% selvforsynt med fornybar energi. 

Sosialøkonomiske verdier  

For å skape samfunnsmessig verdi har vi inkorporert noen verdier som vi også mener vil være til fordel for oss selv på lang sikt. 

 • Vi tilbyr bedriftspraksis med sikte på en avklaring av praktikantenes arbeidssituasjon. Vi har ansatt fleksjobbere med tilpassede arbeidsoppgaver.
 • For å opprettholde en variert arbeidsstyrke i fremtiden tilbyr vi lærlingplasser i forskjellige avdelinger. Lærlingene prøver å jobbe i forskjellige avdelinger underveis i forløpet, noe som gir dem en allsidig utdanning.
 • Investering i samfunnet er viktig da sosiale begivenheter sjelden kan gjennomføres hvis de ikke får tilført sponsorater. Til lokale begivenheter tilbyr vi for eksempel å delvis sponse klær med trykk, gavekort til kjøp av klær hos Billige-arbeidsklaer.no, giveaways og sponsorskilt.
 • Frasorterte varer gis til veldedighet. 
Bilde uten navn
Bilde uten navn

Medarbeiderpleie  

Glade medarbeidere kommer ikke av seg selv. Vi bidrar til arbeidsgleden med forskjellige tiltak.

 • Arbeidsganger og prosesser blir løpende revurdert for å skape kvalitet og ensartethet i arbeidet. På lageret veksler medarbeiderne mellom forskjellige arbeidsganger. Gjennom hele organisasjonen legger vi vekt på at utvikling og medarbeiderinvolvering bidrar til økt arbeidsglede.
 • Vi vektlegger sosiale arrangementer - avdelingsvis så vel som hele virksomheten.
 • Vi prioriterer å ha både formiddags- og lunsjpauser. En pause på et kvarter og en pause på en halv time fordi vi tror på at mennesker trenger pauser for både hjernen og kroppen. Vi har ingen faste plasser i kantinen, men fyller opp ved bordene slik at det ikke oppstår tomme plasser. Det betyr at vi kommer til å sitte sammen på tvers av avdelinger, kjønn og alder og på den måten får vi et godt kjennskap til hverandre på tvers av virksomheten.
 • Kantinen tilbyr spennende hjemmelagde og varierte måltider med masse grønnsaker og frukt. Det tas hensyn til allergier.
 • Vi prioriterer å kjøpe lokale råvarer i så stort omfang som mulig.
 • Kantinen har fokus på å minimere matsvinn og gjenbruke rester der det er mulig. 

Arbeidsmiljø  

Et godt arbeidsmiljø skaper vi ved å sørge for at både de fysiske og de sosiale rammene er i orden. Her nevner vi eksempler på hva vi har gjort for å opprettholde et godt arbeidsmiljø: 

 • Virksomhetens sterke fundament er medarbeiderne og det er viktig for oss at den enkelte medarbeider blir sett, hørt og involvert. Her kommer den flate virksomhetskulturen til gode.
 • Arbeidstiden overholdes sånn at vi har fri når vi har fri. Det er fortsatt mulighet for å flekse med arbeidstiden eller ha hjemmearbeid etter avtale.
 • Utsendelsen av e-poster skal foregå innenfor normal arbeidstid slik at det ikke tikker inn e-poster som forstyrrer i kollegaens fritid.
 • Robotlageret skåner medarbeiderne for mange løft og skritt. Som en ekstra bonus har det redusert ekspedisjonstiden betydelig i forhold til et manuelt lager.
 • I administrasjonen er både veggene og takene lydabsorberende, og det er tepper på gulvene som demper støy. I tillegg er det jevn LED-belysning og store vinduspartier.
 • Vår arbeidsmiljøgruppe har høy fokus på sikkerhet og ergonomi.
 • Flere ganger i uken er det avsatt tid til gymnastikk for å redusere spenninger og risiko for arbeidsskader.
Bilde uten navn

Alt dette beskriver vår tilnærming til CSR, og vi ser det som en vedvarende prosess som vi er veldig engasjerte i. Det er et område vi aldri når helt i mål med, fordi det alltid vil være forbedringspotensiale for eks via ny teknologi, eller fordi lovgivningen endrer seg. For oss handler CSR om å ta ansvar og være ærlige og synlige. 

Vi hører gjerne fra deg hvis du har kommentarer eller gode ideer. Send oss en e-post på info@billige-arbeidsklær.no 

Vil du vite mer om hvordan du utviser ansvarlighet i forhold til dine kleskjøp og måten du behandler klærne på, så forklarer vi nærmere i "Ansvarlig klesforbruk".