Trustpilot trustpilot Gratis frakt over 999,- 100 dages returrett Vil du bli bedriftskunde?
Kundeservice Finn bestilling
Logg inn
close login
MVA inkludert trustpilot
  • Eksklusiv MVA (0%)
  • Inkludert MVA (25%)

Personvern

Innsamling og anvendelse av personopplysninger

Generelt

Denne politikken om behandling av personopplysninger ("Persondatapolitikk") beskriver, hvordan Billig-arbejdsklær.no v. Workwear Group ApS ("Billig-arbejdsklær.no", "oss", "vår", "vi") innsamler og behandler opplysninger om deg.

Persondatapolitikken gjelder for personopplysninger som du avgir til oss eller som vi innsamler via Billig-arbejdsklær.no sin nettside www.billige-arbeidsklær.no  ("Nettsiden").

Billig-arbejdsklær.no er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Billig-arbejdsklær.no kan skje via kontaktopplysningene anført under pkt. 7.

Hvilke personopplysninger vi innsamler til hvilke FORMÅL OG rettsgrunnlaget for behandlingen

Når du besøker nettsiden innsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av Nettsiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på nettsiden, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjon om din datamaskin.

Formålet er å optimere brukeropplevelsen og nettsidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre nettsiden, samt vise deg relevante tilbud.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på nettsiden, innsamler vi opplysninger du selv avgir som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., betalingsmetode, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om hvilken IP-adresse bestillingen er foretatt fra.

Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt og øvrig oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med dette formål og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svikt.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du tilmelder deg til vårt nyhetsbrev innsamler vi opplysninger om ditt navn, e-postadresse og evt. mobilnummer.

Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du oppretter en konto hos Billig-arbejdsklær.no blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, e-postadresse og telefonnr. Utover dette velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved påmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

Mottakere av Personopplysninger

Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videregis til PostNord, GLS eller annen transportør som foretar leveringen av de kjøpte varene. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysninger videregis til produsenten eller selgeren av den pågjeldende vare, som i så fall vil foreta leveransen.

Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet statistikk og resultatmålinger, teknisk drift og forbedringer av Nettsiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av vår bedrift og produkter. Blant annet videregis opplysninger om ditt navn og din e-post til TrustPilot slik at det på våre vegne kan sendes en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots nettside. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for de avgitte opplysninger. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks, og behandler data som vi er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

To av disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi av Google LLC's sertifisering kan finnes her.

Kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her.

Dine rettigheter

Med mål om å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi som dataansvarlig opplyse deg om dine rettigheter.

Innsiktsretten

Du er til enhver tid berettiget til å spørre oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av disse det evt. måtte være, samt opplysninger om hvor opplysningene stammer fra.

Du har rett til å få utlevert en kopi av personopplysningene vi har om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger skal du sende en skriftlig forespørsel til info@billige-arbeidsklaer.no Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.
Retten til beriktigelse.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Så lenge du er oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert på deg, oppfordres du til å sende en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med innmelding i kundeklubben vår, har du selv mulighet til å korrigere ved å logge inn på din brukerprofil.

Retten til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I tilfellet der en vedvarende behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktett til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring  

Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at opplysningens vi behandler om deg ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

Retten til mostand

Du har til enhver tid rett til å gjøre motstand mot vår behandling av dine personopplysninger, med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

Du har også til enhver tid rett til, av grunner som vedrører din personlige situasjon, å gjøre motstand mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til å tilbakekalle samtykke

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til den profilering som foretas av deg som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke bes du kontakte oss på info@billige-arbeidsklaer.no.

Retten til å klage

Du har til enhver tid rett til å sende en klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo, over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan blant annet sendes på e-post til postkasse@datatilsynet.no eller telefon +47 22 39 69 00.

Sletting av persondata

Opplysninger innsamlet om din bruk av Nettsiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt Nettsiden på 1 år.
Opplysninger innsamlet i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.

Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på nettsiden jfr. pkt. 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet 5 år etter utgangen av kalenderåret du har foretatt ditt kjøp i. Opplysninger kan derimot lagres over en lengre periode hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din kontoopprettelse jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brukerprofil i 3 år, b) såfremt du lukker din konto.

Sikkerhet

Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger uheldigvis eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes, samt mot at de kommer uvedkommende til kjennskap eller misbrukes.

Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre deres arbeid har tilgang til disse.

Kontaktopplysninger

Billig-arbejdstklær.no er dataansvarlig for persondata som innsamles via Nettsiden.

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Persondatapolitikken eller ønsker du å bruke en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Billig-arbejdsklær.no v. Workwear Group ApS
Ølstrupvej 2A
6971 Spjald
Danmark
Tlf. nr.: 23962861(Norsk nummer)
E-mail: info@billige-arbeidsklaer.no

Endringer i Persondatapolitikken

Skulle vi foreta endringer i Persondatapolitikken, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på Nettsiden.

Hvis du har tilmeldt deg vår kundelogin vil du bli orientert om endringene i politikken ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-postadresse.

Versjoner

Dette er den første versjonen av datapolitikken til Billig-arbejdsklær.no datert den 07/05/2018.

Våre kunder sier